JS1533

Nasz Oddział jest Jednostką Strzelecką Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Józefa Piłsudskiego - apolitycznej, proobronnej organizacji społeczno-wychowawczej z Komendą Główną w Rzeszowie.

Oddział powstał w latach 30-tych XX wieku (najprawdopodobniej w 1935 roku).

Jego założycielem i Komendantem był ppor. rez. WP Ludwik Tuliński

 

W 1939 roku, po wybuchu II Wojny Światowej, oddział został rozformowany, a Strzelcy weszli w skład ząbkowskiego oddziału Służby Zwycięstwu Polski, później Związku Walki Zbrojnej i docelowo Armii Krajowej. 

W marcu 1944 roku dowódca plutonu 743 z Ząbek ppor. Tuliński ps. "Stanisław", został awansowany do stopnia porucznika AK i objął dowództwo kompanii 743, w której skład wchodziły trzy ząbkowskie plutony.

W maju 1944 za działalność konspiracyjną (głównie za nadawanie radiostacji KG AK z mieszkania małżonków Tulińskich) Komendant został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku, skąd na początku lipca został wywieziony do obozu Gross-Rosen, gdzie 17 lipca 1944 o godzinie 7:55 został rozstrzelany.

 

Dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Ząbki, Dyrektorów ząbkowskich gimnazjów i Oddziału Wołomin ZS, w dniu 11 listopada 2015 roku nastąpiła reaktywacja oddziału.

Dnia 19 marca 2016 roku, podczas uroczystej Eucharystii w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Ząbkach, Przyrzeczenie Strzeleckie złożyła pierwsza grupa 33 nowych ząbkowskich Strzelców.

 

W tym dniu nastąpiło nadanie Oddziałowi imienia porucznika Ludwika Tulińskiego. Jednocześnie dzień urodzin Patrona - 7 grudnia, został ustalony jako Dzień Święta Oddziału, a ząbkowscy Strzelcy otrzymali własną oddziałówkę.

 

Uroczystości miały miejsce w kościele, w którym nasz Patron brał ślub z Haliną Kozaczuk, a później chrzcił swoje dzieci - Elżbietę i Andrzeja. Na zewnętrznej ścianie świątyni w 1998 roku umieszczona została przez Związek Kombatantów tablica upamiętniająca ząbkowski Oddział Armii Krajowej oraz małżonków Tulińskich (Halina ps. "Halka" łączniczka AK, zastępca Komendanta Wojskowej Służby Kobiet także została aresztowana przez Gestapo i rozstrzelana w dniu 18 sierpnia 1944 roku).

 

na tablicy jest błąd w  pseudonimie żony naszego Patrona
jest "HALINA" - powinno być "HALKA"


W dniu 18 kwietnia 2016 r. Komenda Główna ZSS JP przyjęła Uchwałę, w której Oddział Ząbki otrzymał numer Jednostki Strzeleckiej 1533. Numer ten wskazuje na nierozerwalne więzy Oddziału z Miastem Ząbki, gdyż odwołuje się do roku, w którym Król Zygmunt I Stary wydał dekret, nadający wójtowi Janowi Ząbkowi z Grochowa prawo lokowania Wsi Wola Zambkowa (później Ząbki) na terenie Lasu Zabiele.

 

 

W dniu 15 sierpnia 2016 r. do naszego Oddziału został przyjęty jako Członek Honorowy Inspektor ZS, Kapitan WP, kombatant 1939, żołnierz 80 pp - Józef Węgiel. Relacja z wręczenia decyzji przyjęciu - kliknij tutaj

Script logo