sztandar

Rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na wykonanie własnego sztandaru Oddziału Ząbki. Obecnie przygotowujemy cegiełki do prowadzenia zbiórki. Będziemy informować o terminach akcji rozprowadzania cegiełek. Zależy nam, by na Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w marcu 2017 powiązane z Przyrzeczeniem Strzeleckim kolejnej grupy rekrutów oraz na Defiladę podczas Święta Wojska Polskiego w sierpniu 2017 roku, wystawić pododdział z własnym sztandarem!

 

PROJEKT OBYDWU PŁATÓW SZTANDARU
ODDZIAŁU ZĄBKI ZSS JP

  

 

 

Script logo